سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دانشگاه‌ها در حمایت فرهنگی از دانشجویان ضعیف هستند معاونت دانشجویی به فکر تامین خوابگاه و سلف سرویس، معاونت آموزشی هم به فکر ارائه واحد هستند و متاسفانه با دانشجویان ماشینی برخورد می‌کنیم.

کلاس دانشگاه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا ، دکتر”علی اکبر حقدوست”  در نشست مشترک دبیران ستاد شاهد کلان منطقه هشت کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: : احساس پشتوانه قوی و حامی داشتن نکته‌ای است که در سیستم دانشجویی دانشگاه‌های ما مغفول مانده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه باید حمایت‌های عمیق فرهنگی از دانشجویان شود تا آنها احساس آرامش کنند ، گفت: دانشگاه‌ها در حمایت فرهنگی از دانشجویان ضعیف هستند. زیرا معاونت دانشجویی به فکر تامین خوابگاه و سلف سرویس و معاونت آموزشی هم به فکر ارائه واحد است و متاسفانه با دانشجویان ماشینی برخورد می کنیم.

 حقدوست در این نشست به این نکته که شأن ایثارگران و خانواده های آنها به خوبی رعایت نمی‌شود، گفت: در کشورهای غربی که شهادت معنی مقدسی ندارد برای کسانی که برای کشورشان جانفشانی می کنند احترام بسیاری قائل هستند و  یکی از مسائل جدی و کلیدی که باعث چنین رخدادی در کشور ما شده احساس تبعیض و قوانین خشکی که نتوانستیم ساختار آن را تغییر دهیم است.

 وی با بیان اینکه برای اصلاح جایگاه شهادت و ایثارگری در دانشگاه باید راهکار موثر ارائه شود، تاکید کرد: باید بحث استعداد سنجی و استعداد یابی دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر را فراهم کرد.