دانشگاه فردوسی مشهد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دو معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه تا پایان سال جاری ادغام می شود.

کامران داوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد موضوع ادغام دو معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه را مصوب کرده است و تا پایان سال جاری این امر محقق خواهد شد.

وی افزود: درخصوص ادغام دو معاونت این دانشگاه منتظر تنفیذ مصوبه توسط وزیر علوم هستیم.

معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه وزارت علوم دانشگاه ها باید دارای ۵ معاونت باشند که این دانشگاه ۶ معاونت داشت بنابراین پس از بررسی های صورت گرفته موضوع ادغام دو معاونت دانشجویی و فرهنگی مصوب شد.