سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه اساتید کم تجربه از سامانه مدرسین این دانشگاه حذف شده اند، افزود: پیشتر برخی مدرسان مهارتی ندیده بودند که بتوانند خود دوره های مهارتی برگزار کنند.

پی اچ دی آزمون : محمد حسین امید روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا افزود: بنای دانشگاه جامع علمی کاربردی در دوره جدید مدیریتی کاهش مراکز نیست، گرچه در مقطع زمانی شاهد رشد بی رویه مراکز بوده ایم.
وی گفت: آمارها نشان می دهد که تعداد مراکز در سه سال گذشته از ۳۰۰ به بیش از یکهزار مرکز افزایش یافته است.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: با این حال اکنون سیاست دانشگاه مبتنی بر تعطیلی مراکز نیست بلکه با تشویق و آموزش توصیه می کنیم تا مراکز برای حفظ خود در چنین شرایطی به سمت رشته های جدید بروند و بر اساس نیازهای بازار دانشجو تربیت کنند.
وی ادامه داد: با این روند دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد اما اگر مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی با سبک و سیاق گذشته ادامه فعالیت دهند و در دوره های نظری دانشجو تربیت کنند، خود به خود مجبور به تعطیلی خواهند شد.
امید یادآور شد: اگر مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته های تحصیلی خود را به روز و بر اساس نیازهای بازار نیروی متخصص تربیتی نکنند، به سبب مازاد عرضه خود این مراکز ناخواسته به مشکل برخواهند خورد.
وی در مورد راه اندازی مراکز جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز تصریح کرد: اگر موسسات و یا مراکزی بر اساس نیازهای روز و تقاضاهای بازار کار برای مهارت های جدیدی شکل گرفته اند، خواستار تشکیل مرکزی باشند، با توجه به شرایط فوق آمادگی همکاری با آنان را خواهیم داشت.
امید گفت: بطور حتم در این دوره جدید، پاسخ مثبتی برای ایجاد مرکز یا دوره هایی که بازار کافی و تقاضای زیادی نداشته باشند، ارائه نخواهد شد.
وی در مورد جذب اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: در دوره ای که مراکز گسترش بی رویه پیدا کردند، به سبب نیاز به مدرسان، در این زمینه بسیار باز برخورد و هر فردی با هر میزان اطلاعاتی با مدرک حداقلی پذیرفته شد.
امید ادامه داد: همین امر سبب شد تا بسیاری از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی دوره های مهارتی را به خوبی برگزار نکنند.
وی خاطرنشان کرد: پیشتر برخی مدرسین خود مهارتی ندیده بودند که بتوانند دوره های مهارتی برگزار کنند.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار کرد: طی چند ماه گذشته تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه، مرکزی در حوزه مدرسان تشکیل شده تا افرادی که شایستگی لازم ندارند از تدریس در دوره های علمی کاربردی معاف کنیم.
وی گفت: مدتی است که سامانه ای که مدرسین می توانند در آن برای ثبت نام در دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام کنند، فعال نیست و امیدوارم با برنامه ریزی های مناسب و مطلوب و کسب آمادگی های لازم بار دیگر این سامانه را فعال کنیم.