دانشگاه تربیت مدرس سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی و فردوسی مشهد با مشارکت دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار» را تشکیل می دهند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مدرسه تابستانی «مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار» با مشارکت دانشگاه  فیلیپس ماربورگ آلمان و دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و فردوسی مشهد از چهارم تا هفدهم شهریور ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

هدف از تشکیل این مدرسه تابستانی برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک بین اساتید و دانشجویان دانشگاه های فوق است.