سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- مهلت ارسال چکیده مقالات برای اولین کنگره عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی که در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می گردد تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ تمدید شد.

پی اچ دی آزمون : این کنگره در محورهای مختلف:
۱- علم اقتصاد، اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
۲- ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی
۳- آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه راهکار
۴- ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران
۵- نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی ایران
۶- نظریه های اقتصاد اسلامی و کارکرد اقتصاد ایران
۷- اقتصاد مقاومتی الگوی تحقق اقتصاد اسلامی در ایران
۸- مدیریت و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی
۹-علوم سیاسی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران
۱۰- حقوق و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران
۱۱-فرهنگ و ارتباطات و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران
توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می شود.

جدول زمانی کنگره به شرح زیر می باشد:
مهلت ارسال چکیده مقالات:۱۰شهریور۱۳۹۵
مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۱شهریور ۱۳۹۵
داوری و اعلام نتایج: ۱۵ مهر ۱۳۹۵
زمان برگزاری کنگره ۱۵ آبان ۱۳۹۵
محل برگزاری کنگره: تهران- دانشگاه امام صادق علیه السلام است.
دریافت اطلاعات بیشتر در نشانی اینترنتی https://www.isu.ac.ir/congress/ مقدور است.