سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا-یک دانشجوی دانشگاه شیراز در راستای تبادل فرهنگی میان ایران و کویت و تحکیم پیوندهای فرهنگی دو ملت دوست و مسلمان، پایان نامه خود را در درباره یک شاعر سرشناس کویتی تألیف کرد که این ابتکار با استقبال زیاد محافل ادبی و فرهنگی جهان عرب به خصوص کویت مواجه شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا عفت مردانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه شیراز با مطالعه و گردآوری بیش از ۷۵ کتاب و منبع علمی ٬پایان نامه ای علمی -ادبی پیرامون عبدالعزیز سعود البابطین از شاعران معاصر کویتی نوشت که در شورای علمی دانشکده ادبیات شیراز بانمره بسیار عالی پذیرفته شد و موسسه آفرینش های ادبی بابطین نیز به علت داشتن محتوا و مطالب جدید٬ با چاپ و انتشار آن موافقت کرد .
این کتاب تحت عنوان ‘نمودهای غزلیات با عفت در اشعار عبدالعزیز بابطین’ به زیور طبع آراسته شده و با شمارگان دو هزار نسخه منتشر و در نمایشگاه کتاب بسیاری از کشورهای عربی عرضه شده و موجب تحسین ادیبان عرب قرار گرفت.
در مقدمه این کتاب آمده است ‘ داد و ستد فرهنگی دو کشور همسایه و مسلمان ایران و کویت شاهد گسترش روز افزونی است و توجه دانشگاهیان ایران به ادبیات معاصر عرب نشانگر عمق روابط فرهنگی و مشترکات ادبی دو جانبه است، و از آنجایی که غزل پیشانی شعر و زیباترین مجال بروز احساسات منظوم شاعر به شمار می آید٬ توجه اهل ادب به سرایش این سبک همواره پسندیده تر و مطلوب تر بوده است .
این اثر در چارچوب همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان با موسسه ادبی بابطین منتشر شده است و مولف به دعوت این رایزنی در قالب هیأت ۳۰ نفره دانشجویان ایرانی که دو سال قبل در دوره دانش افزایی زبان عربی که در دانشگاه کویت برگزار شده بود ٬حضور داشت و پس از آشنایی با فضای فرهنگی و ادبی کویت به نوشتن این پایان نامه پرداخت .
پیش از این آثار دیگری از دانشجویان ایرانی در کویت با استقبال زیاد مواجه شده بود که پایان نامه ادبیات متعهد اسلامی در اشعار عبدالعزیز العندلیب ٬اثر زهره نوری و دکتر ناهده فوزی استاد دانشگاه آزاد ٬ کنکاش هنری در سروده های عبدالعزیز بابطین ٬ رساله دکتری مختار مجاهد و ترجمه اشعار دکتر سعاد الصباح توسط نفیسه بابایی دانشجوی دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین از جمله آن است.

خاورم*۳۲۰**۲۰۴۱**