سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور عالی سازمان سنجش، آمار نهایی داوطلبان و ظرفیت پذیرش در آزمون‌های کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی سال ۹۵ را اعلام کرد.

کلاس دانشگاه

حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: برای شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی برای رشته‌های با آزمون ۱۷۱ هزار و ۶۹۲ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۷۴ هزار و ۱۶۰ نفر زن و سایر داوطلبان مرد بودند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون مذکور در صبح جمعه ۲۲ مردادماه در ۱۷۳ شهرستان کشور افزود: از ۱۷۱ هزار و ۶۹۲ داوطلب متقاضی ۱۵۳ هزار و ۴۵۹ داوطلب در جلسه حاضر بودند که ۶۶ هزار و ۸۷۰ نفر آنها زن و مابقی آنها مرد هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دوره‌های مذکور نیز گفت: ظرفیت پذیرش برای رشته‌های با آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ۱۸۷ هزار و ۲۵۰ نفر است.

شرکت ۸۹ هزار و ۷۱۲ متقاضی در دوره‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

توکلی در ادامه اظهار کرد: برای شرکت در آزمون رشته‌های با آزمون دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۵، ۸۹ هزار و ۷۱۲ نفر ثبت‌نام نمودند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۲۳۰ نفر زن و ۵۳ هزار و ۴۸۲ نفر مرد هستند. این آزمون در صبح جمعه ۲۲ مردادماه در ۷۳ شهرستان برگزار شد و ۷۷ هزار و ۵۴۴ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند.

وی افزود: ظرفیت پذیرش دوره‌های مذکور ۱۶۹ هزار و ۲۳۶ نفر است.