سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- معاون آموزشی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با تمام کمبودها و مشکلات سالی موفق در سایه تلاش های روسا و معاونان دانشگاه های سراسر کشور بود.

پی اچ دی آزمون : به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، مجتبی صدیقی روز سه شنبه در گردهمایی معاونان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور اظهار داشت: طی یک سال گذشته تحرک بیشتری را در بخش خدمات دانشجویی که عمدتا فعالیت های صندوق رفاه بود، شاهد بودیم.
وی افزود: بازنگری و تصویب تعدادی از آیین نامه ها به ویژه شوراهای صنفی و شیوه نامه ارتباطی و تفویض اختیارات به دانشگاه ها و مناطق از دیگر اقدامات سازمان امور دانشجویان بود.
رییس سازمان امور دانشجویان اضافه کرد: تلاش بیشتر و کافی برای جذب دانشجویان خارجی، تحرک در حوزه تربیت بدنی، توجه به دفتر مشاوره و بهداشت از جمله اقدامات سال گذشته است.
وی ادامه داد: افزایش فوق العاده اعزام برای فرصت های کوتاه مدت دانشجویان دکترای داخل کشور و ارزیابی معاونت های دانشجویی دانشگاه ها از دیگر اقدامات سال گذشته به شمار است.
رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: صندوق رفاه دانشجویان سال گذشته فعالیت های ارزشمندی داشته که از آن جمله می توان به رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی، افزایش مبالغ وام های دانشجویی و ایجاد تفاهم نامه با بنیادهای علوی و صندوق کارآفرین اشاره کرد.
ادامه دارد…