سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت دانش بنیان تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به منظور ایجاد مرکز نوآفرینی برای شرکت‌های نوپا، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

سردر دانشگاه امیرکبیر

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، این توافق نامه همکاری به امضای دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه، احمد مرآت نیا رئیس هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و سید حامد قنادپور مدیرعامل این شرکت رسید.

براساس این سند همکاری، طرفین در زمینه استقرار، تجهیز، مدیریت و راهبری شتاب دهنده و فضای کاری مشترک «مرکز نوآفرینی فردا» برای مدت سه سال در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به توافق رسیدند.

مرکز نوآفرینی فردا، مرکزی برای گردهم آوردن و ایجاد فضای هم افزایی برای کارآفرینان، نوآوران، فناوران و بنیانگذاران شرکت‌های نوپا است که توسط شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا راه اندازی شده است.

این مرکز با فراهم کردن فضای کاری، ارتباطات، آموزش، راهنمایی های لازم و درصورت لزوم فراهم آوردن سرمایه ارزش آفرین به توانمندسازی فعالان نوآوری و کارآفرینی یاری می رساند.