سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- آئین نامه برگزاری اردوهای دانشجویی در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بررسی شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز دوشنبه ایرنا، جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به ریاست محمد فرهادی وزیر علوم، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که به بررسی «آئین نامه نحوه برگزاری اردوهای دانشجویی» اختصاص داشت، بخش های دیگری از این سند مورد بحث قرار گرفت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: هدف اصلی باید رفع دغدغه دلسوزان کشور در این مورد باشد و مطمئن هستیم که وزارتین علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد به هیچ وجه تمایل به برگزاری اردوهای مختلط ندارند اما این اردوها با سوء استفاده از فضای دانشگاه انجام می شود.
محمد مخبردزفولی ادامه داد: برخورد با این تخلفات و پیراستن فضای پاک دانشگاه از هرگونه رفتار خلاف اخلاق هدف اصلی است.
وی گفت: بر اساس موازین اسلامی، تجسس ممنوع است اما وقتی عکس های این اردوها در فضای مجازی منتشر می شود، موضوع متفاوت می شود.
مخبر دزفولی افزود: به این منظور باید سازوکار جلوگیری و برخورد با این تخلفات به صورت روشن و واضح تبیین شود.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از سخنان مخبر دزفولی، اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها هم به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.
از اهم نظرات اعضای شورا می توان به تفکیک بین اردوهای فرهنگی و آموزشی، برخورد هماهنگ با متخلفین در داخل و خارج از دانشگاه، حفاظت و حراست از حیثیت دانشگاه ها در مقابل مفاسد و ناهنجاری های اخلاقی و انضباطی اشاره کرد.
همچنین از دیگر نظرات اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها در رابطه با اردوهای دانشجویی می توان به در نظر گرفتن انعطاف لازم در آئین نامه به منظور جامعیت آن، معین شدن نهادهای ذی صلاح برای اعطای مجوز برگزاری اردوها و موظف شدن نهادهای انضباطی به برخورد با اردوهای مختلط اشاره کرد.