سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به انتشار دفترچه های انتخاب رشته این دانشگاه در هفته آینده گفت: این مرکز علمی برای سال تحصیلی جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون برگزاری آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و شغلی دانشجو می پذیرد.

پی اچ دی آزمون : محمدعلی اخوان بهابادی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور توسعه آموزش های علمی کاربردی، ارتقای دانش و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته در افراد تاسیس شده و بر ایجاد توانایی های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و استفاده افراد در طیفی از مشاغل تاکید دارد.
وی گفت: این دانشگاه با مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می پردازد.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این مرکز علمی هم اکنون ۴۹۰ هزار دانشجو شامل ۲۶۷ هزار و ۳۳۶ نفر در مقطع کاردانی، ۲۲۰ هزار و ۴۶۳ نفر در مقطع کارشناسی و ۳۴۵ دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی دارد.
وی ادامه داد: تاکنون این دانشگاه با بیش از ۹۵۰ هزار فارغ التحصیل در مقاطع کاردانی و ۵۳۵هزار فارغ التحصل در مقطع کارشناسی در یکهزار و ۷۰ مرکز آموزشی در ۳۱ استان کشور، پاسخگوی تامین نیاز آموزشی بخشی از نیزوی کارآمد مورد نیاز کشور بوده است.
اخوان خاطرنشان کرد: دوره های پذیرش پس از درخواست توسط مراکز آموزشی، بررسی و پس از تصویب در دفتر گسترش آموزش های مهارتی دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط اداره کل سنجش و آزمون در قالب دفترچه پذیرش و ذکر شرایط اختصاصی و امانات رفاهی هر مرکز در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: این پذیرش برای نیم سال تحصیلی مهرماه و بهمن ماه ۱۳۹۵ بر اساس مندرجات دفترچه مهرماه ۹۵ صورت خواهد گرفت.
اخوان تصریح کرد: این پذیرش در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات آموزشی و فرهنگ و هنر در ۳۶۱ رشته و ۶ هزار و ۶۰۳ کدرشته محل در ۸۵۱ مرکز مقطع کاردانی و ۲۶۰ رشته در ۴ هزار و ۵۷ کدرشته محل در ۷۷۷ مرکز در مقطع کارشناسی ناپیوسته انجام خواهد شد.
ادامه دارد…..