دانشجو پزشکی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مهمترین اقدامات حوزه آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سه سال گذشته اعلام شد و شاخص ظرفیت کلی پذیرش دانشجو در دولت یازدهم تا کنون رشد ۱۱ درصدی داشته است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه شاخص ظرفیت کلی پذیرش دانشجو در دولت یازدهم تاکنون رشد ۱۱.۱ درصدی داشته است به نحوی که تعداد کل دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت از سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ تا ۹۵ – ۹۴ روند افزایشی داشته است. 

همچنین تعداد دانشجویان علوم پزشکی از ۱۷۱ هزار و ۲۲ نفر در سال تحصیلی ۹۲ تا ۹۱ به تعداد ۱۸۹ هزار و ۹۶۷ نفر در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ افزایش یافت.

به این ترتیب ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز سیر صعودی داشته به طوری که در آغاز دولت یازدهم از سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تا سال ۹۵-۹۴، حدود ۲۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

با توجه به توسعه هرم ظرفیت تحصیلی از پایه به تکمیلی _ تخصصی، ظرفیت مقطع کاردانی از سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ تا سال ۹۵ – ۹۴ حدود ۹.۱ درصد کاهش و به دنبال آن ظرفیت مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) افزایش یافته به طوری که در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ حدود ۴۴ درصد از کل دانشجویان (۸۳ هزار و ۳۶۵ دانشجو) در این مقطع تحصیل می کنند.

همچنین شاخص نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان از ۲۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ به ۲۳.۲ درصد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رسیده است. بهبود این شاخص در راستای بند ب ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است و در دولت یازدهم ۸.۳۱ درصد افزایش داشت.

شاخص سهم دانشجویان پزشکی و دکتری (پزشکی عمومی و دکتری تخصصی، فوق تخصصی) از کل دانشجویان علوم پزشکی از ۳۸.۸ درصد در سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ به ۴۲.۵ درصد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رسیده است. این شاخص در دولت یازدهم ۳.۷ درصد افزایش داشته است.

بنابراین گزارش تعداد اعضای هیات علمی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده و رشدی معادل ۵۵ درصد داشته به نحوی که در سال ۹۴ تعداد اعضای هیات علمی به ۱۶ هزار و ۸۶۳ نفر افزایش یافته و این شاخص در دولت یازدهم ۲۶.۱۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص نسبت استاد به دانشجو نیز از ۱۰.۳ در سال ۹۰-۸۹ به ۱۰.۷ درصد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رسیده است.

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت مهمترین ویژگی قطب علمی، تولید علم و نوآوری، ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی به کیفیت برتر (مرجعیت) علمی و آموزشی در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و منطقه، در ارتباط با علوم پزشکی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور است.

تعداد قطب های علمی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ قطب های علمی به لحاظ کمی رشد ۷۲ درصدی داشته است.

انجمن های فعال علمی نیز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ رشدی معادل ۱۲ درصد داشته است و در دولت یازدهم انجمن ها معادل ۴.۵ رشد داشته اند.

تاسیس موسسات آموزشی نیز رشد داشته به این ترتیب که این موسسات در ۷ دسته شامل؛ دانشگاه، دانشکده علوم پزشکی، مجتمع آموزش عالی علوم پزشکی، دانشکده (شامل دانشکده های پزشکی،داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی)، مرکز تحقیقات، پژوهشکده ، پارک فناوری، و مرکز رشد فناوری طبقه بندی شده است .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای ۴۷ دانشگاه وابسته و ۳ دانشگاه غیروابسته، ۴۸۰ دانشکده، ۱۹ دانشکده علوم پزشکی، ۲۶ مجتمع آموزش عالی علوم پزشکی، ۹۵۱ مرکز تحقیقاتی، ۴۶ پژوهشکده، ۱ پژوهشگاه، و ۱۲ پارک و مرکز رشد فناوری است.