مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۳۱ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.