سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با تاکید بر ضرورت تدوین اولویت‌های علم و فناوری کشور در کمیسیون مربوطه گفت: احتمال برگزاری جلسه دیگری برای شورای عالی عتف تا پایان سال وجود ندارد؛ از این رو کمیسیون‌های تخصصی باید در این زمینه سریع‌تر عمل کنند.

رتبه بندی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا مهندس کاظمی در هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علوم و فناوری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با بیان این که امکان برگزاری جلسه سوم برای شورای عتف در سال ۹۵ وجود ندارد، افزود: احتمالا جلسه بعدی شورای عالی عتف، آخرین جلسه در دولت یازدهم باشد.

وی ادامه داد: به دلیل مشغله‌های کاری اعضای شورای عالی تقریبا برگزاری جلسه دیگری در سال جاری وجود ندارد، بنابراین بهتر است کمیسیون‌های تخصصی سریعتر عمل کنند و کمیسیون هماهنگی نیز در اسرع وقت امر تلفیق اولویت‌ها را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم موضوع تدوین اولویت‌های علم و فناوری را در دستور کار همین جلسه شورای عالی عتف بگنجانیم.

در این جلسه همچنین دکتر سید فرهنگ فصیحی، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علوم و فناوری شورای عالی عتف، با اشاره به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از پیشرفت روند تدوین اولویت‌های علم و فناوری که در جلسه ۱۴۴ کمیسیون دائمی ارائه شد، گفت: تدوین اولویت‌ها در حال پیشرفت است؛ ولی ممکن است از نظر زمانی نتوانیم در جلسه بعدی شورای عالی عتف آن را مطرح کنیم.

 وی پیشنهاد کرد: بهتر است با اخذ مجوز از شورای عتف، اولویت‌های تدوین شده را به صورت دست‌گردان به امضای اعضای شورای عالی عتف برسانیم.

همچنین در این جلسه گزارشی از شرح تفصیلی وظایف عتف که در اردیبهشت ماه در هیات وزیران مطرح و تصویب شده بود، ارائه و در پایان پیشنهادات اعضا درباره چگونگی عملی کردن بهتر این شرح تفصیلی وظایف مطرح شد.