تکنولوژی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اگر دانشجویان رشته‌های مربوط به حوزه پزشکی ثبت اختراع یا محصول فناورانه داشته باشند را می توانیم به عنوان اصلی از تعهدات آنها بپذیریم.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، مسعود یونسیان امروز در نشستی خبری با بیان اینکه به عنوان پایلوت در دانشکده داروسازی و فناوری نوین جایگزینی محصولات فناورانه را با مقاله در نظر گرفته‌ایم، اظهار داشت: اگر دانشجویان رشته‌های مربوط به حوزه پزشکی ثبت اختراع یا ثبت محصول فناورانه داشته باشند این مسئله به عنوان اصلی از تعهدات آنها پذیرفته می‌شود.

وی عنوان کرد: اگر این طرح موفق شود در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: هر طرح یا مقاله‌ای صرفا خلق ثروت نیست چه بسا اینکه بسیاری از مقاله‌ها مبنای تحقیقات سایر دانشجویان قرار می‌گیرند و سایر محققان با توجه به این مسئله می‌توانند برنامه‌های خود را مورد استناد قرار دهند.