دانشگاه هنر سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه هنر تهران گفت: برنامه داریم تمامی دانشکده های این دانشگاه را در پردیس باغ ملی این دانشگاه تجمیع کنیم.

غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر دانشکده های دانشگاه هنر تهران در مکان های مختلفی پراکنده هستند که طبق برنامه راهبردی این دانشگاه باید تمامی ساختمان ها در یک پردیس تجمیع شوند.

وی افزود: ساختمان های موجود در پردیس باغ ملی این دانشگاه ظرفیت لازم را برای تجمیع تمامی دانشکده های دانشگاه ندارد بنابراین باید بخشی از ساختمان های اطراف این پردیس نیز خریداری و به دانشگاه افزوده شود.

رئیس دانشگاه هنر تهران خاطرنشان کرد: برای خرید ساختمان های اطراف این دانشگاه نیازمند بودجه هستیم که امیدواریم بودجه لازم تامین شود.

اکرمی تاکید کرد: درحال حاضر نیز بخشی از ساختمان های مربوط به پردیس باغ ملی این دانشگاه درحال بازسازی هستند و پس از بازسازی تعدادی از دانشکده های دانشگاه به این پردیس منتقل می شوند.

وی عنوان کرد: پس از بازسازی پردیس باغ ملی این دانشگاه برنامه داریم دانشکده های کاربردی و سینما دانشگاه به این پردیس منتقل شود.