سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – کارگاه‌های یک‌روزه در خصوص امور حقوقی مرتبط با پژوهش به میزبانی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی طی روزهای اول تا سوم شهریور ماه، میزبان کارگاه‌هایی در خصوص امور حقوقی مرتبط با پژوهش است و  رؤسای مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت کنندگان این کارگاه خواهند بود.

دکتر سید احمد رضایی در کارگاه روز اول با محوریت امور حقوقی مرتبط با پژوهش و دکتر بهزاد دماری، مشاور معاون بهداشت و رییس واحد مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در روزهای دوم و سوم به ترتیب با محوریت اصول مدیریت مراکز تحقیقاتی و نحوه جذب گرندهای تحقیقاتی در این کارگاه به سخنرانی می‌پردازند.