سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه این مرکز علمی پیشتر به سمت عرضه محوری گام برمی داشت، گفت: رویکرد جدید دانشگاه بر مبنای تقاضا محوری خواهد بود.

پی اچ دی آزمون : محمد حسین امید روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا افزود: برنامه راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال گذشته به تصویب هیات امنا رسید. این برنامه راهبردی دانشگاه نیاز به بازنگری با شرایط جدید دارد که اکنون نیز در دست اقدام است.
وی ادامه داد: همچنین خوشبختانه طی چند ماه گذشته تشکیلات دانشگاهی نیز به روز و فعال تر شده است.
امید در مورد بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی نیز تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزی است که بار مالی برای دولت نداشته و خودگردان است، بنابراین در این دانشگاه بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی معنایی ندارد و این امر مربوط به دانشگاه های روزانه می شود.
وی خاطرنشان کرد: البته اینکه درآمدهای دانشگاه چگونه در مراکز هزینه شود را در دستور کار داریم، بگونه ای که اکنون مراکز این دانشگاه به اندازه کافی در بخش های مختلف هزینه نمی کنند.
معاون وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی امسال دستورالعملی تنظیم می کند که مراکز را موظف خواهد کرد تا هزینه هایش را در بخش های مختلف امور دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی، آی تی و غیره تقسیم کند.
وی گفت: نباید بگونه ای باشد که کیفیت ها لحاظ نشود و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشتر در پی کسب سود باشند.

** اقدامات برای حرکت از عرضه محوری به تقاضا محوری
امید در مورد اقدامات و سیاست های دانشگاه برای حرکت از عرضه محوری به سمت تقاضامحوری نیز گفت: متاسفانه عرضه محوری مشکلی است که این دانشگاه همچون سایر دانشگاه های کشور دچار آن شده است.
وی افزود: اغلب دانشگاه های کشور بطور نمونه در یک زمینه، هیات علمی جذب و بر اساس آن هم رشته تحصیلی دایر می کنند، صرف نظر از اینکه آیا بازار کاری برای آن رشته تحصیلی وجود دارد یا نه.
امید ادامه داد: همین سیاست سبب شده تا دهها هزار دانش آموخته دانشگاه های کشور در رشته های نظری، شغل مناسبی برای خود پیدا نکنند زیرا رشته های تحصیلی آنان در بازار کار طالب ندارد.
وی تصریح کرد: این اتفاق که نباید روی می داد در دانشگاه جامع علمی کاربردی هم رخ داده و متاسفانه به این سمت رفته است.
معاون وزیر علوم اظهار کرد: برنامه جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی بر مبنای تقاضامحوری است، به این ترتیب که طی یک سالی که فرصت داریم، تا اواسط تابستان سال آینده جمع بندی رشته های تحصیلی را داشته باشیم و بنا داریم نیازهای بازار کار را تعیین و شغل های جدید را در کشور تعریف کنیم.
وی گفت: اکنون تفاوت بسیار چشمگیری بین مشاغل داخل کشور و سایر کشورها است بگونه ای که در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۸ هزار شغل شناخته شده داریم اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت حدود سه هزار شغل وجود دارد.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این بدان معناست که تعداد مشاغل ما با کشورهای پیشرفته ۱۵ هزار شغل تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه باید این فاصله را کاهش دهیم، گفت: باید هر سال تعدادی شغل جدید تعریف شود تا به نوعی در زمینه اشتغال به دولت کمک کنیم.
امید افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی دو اولویت ارائه رشته ها و دوره های تحصیلی متقاضی در بازار کار و تعریف مشاغل جدید و آموزش آنان را در دستور کار دارد.