سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- وبگاه دانشگاه تهران در ویرایش ژوییه ۲۰۱۶ وبومتریکس، رتبۀ نخست ملی، ششم خاورمیانه و ۴۱۱ جهانی را کسب کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا از دانشگاه تهران، در ویرایش قبلی نظام وبومتریکس که ژانویۀ ۲۰۱۶ منتشر شد، دانشگاه تهران توانسته بود در جایگاه هفتم خاورمیانه، ۶۵ آسیا و ۴۵۱ جهان قرار بگیرد.
رتبه بندی وبومتریکس متشکل از یک پایگاه داده، شامل ۱۵ هزار دانشگاه و بیش از پنج هزار مرکز تحقیقاتی است.
این رتبه بندی اولین بار در سال ۲۰۰۴ منتشر و بر اساس شاخصی مرکب از چندین مؤلفه تهیه شد که حجم اطلاعات موجود روی وب، قابلیت دسترسی و نسبت اطلاعات منتشر شده در وب به میزان لینک های برگشتی خارجی آن، از جملۀ این مؤلفه ها است.
این رتبه بندی بین المللی، سالانه دو ویرایش در دو ماه ژانویه و ژوییه منتشر می­ کند.
اطلاعات مربوط به ویرایش ژانویه وبومتریکس در ماه ژانویۀ هر سال گردآوری، و فهرست رتبه­بندی دانشگاه­ها و مؤسسه ها در اواخر فوریه منتشر می­شود و اطلاعات ویرایش ژوییه نیز در ماه ژوییه هر سال و فهرست رتبه بندی در اواخر اوت انتشار می­یابد.
دانشگاه های هاروارد، ام.آی.تی.، استنفورد، کالیفرنیا برکلی و میشیگان، پنج دانشگاه آمریکایی هستند که وبگاه آنها در رتبه های یک تا پنج نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریکس قرار گرفته است.
همچنین نام دو دانشگاه از ایران، دو دانشگاه از ترکیه و یک دانشگاه از عربستان صعودی در فهرست ۱۰ دانشگاه برتر خاورمیانه به چشم می خورد.
در سطح ملی نیز پس از دانشگاه تهران، دانشگاه های علوم پزشکی تهران (۴۲۱ جهانی)، صنعتی اصفهان (۶۴۰ جهانی، صنعتی شریف (۶۷۳ جهانی) و علوم پزشکی شیراز (۶۸۱ جهانی) در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.
علمی**۱۰۵۵**۲۰۱۷