محمد فرهادی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – نماینده مردم نیشابور در مجلس، عدم تعیین تکلیف اساتید دانشگاه‌های فنی و حرفه ای را موضوع سوال خود از وزیر علوم اعلام کرد.

هاجر چنارانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بااشاره به سوال این هفته خود از وزیر علومدر صحن علنی مجلس، اظهار داشت: موضوع سوال بنده از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم تعیین تکلیف مدرسان و اساتید دانشگاه فنی وحرفه ای پس از انتقال از آموزش و پرورش به وزارت علوم است.  

به گزارش مهر، این اولین سوال مجلس دهم از وزرای کابینه یازدهم است.