سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – انجمن ترویج علم ایران مدرسه تابستانی آموزش علوم برای معلمان و مروجان علم را در شهریور ماه برگزار می‌کند.

انجمن ترویج علم

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مجله نجوم مدرسه تابستانی آموزش علوم برای معلمان و مروجان علم را برگزار می‌کند.

آموزش علوم به ویژه به شروع انقلاب صنعتی چهارم در حال تحول است و کشور نیاز بسیار شدیدتری با این تحولات دارد. آموزش علوم دیگر آموزش دانسته‌ها نیست بلکه مبتنی بر دو عنصر اساسی درک درست از علم و تفکر انتقادی است.

در این چارچوب این مدرسه به دو موضوع اساسی ماهیت علم با رویکر علم چیست و علم چگونه کار می‌کند و علوم شناختی با رویکرد یادگیری چیست و رابطه مغز با یادگیری خواهد پرداخت.

این دوره در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ شهریورماه برگزار خواهد شد و متقاضیان برای شرکت در این مدرسه تابستانی تا روز روز شنبه ۶ شهریور ماه درخواست خود را ارسال کنند.

به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه اهدا می‌شود ضمن آنکه از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به تعداد محدودی از شرکت‌کنندگان برای این دوره بورسیه اهدا خواهد کرد.