سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از تغییر فعالیت برخی پردیس‌های خودگردان خبر داد و گفت: نحوه ادامه فعالیت پردیس‌های خودگردان ظرف یک تا دو ماه آینده مشخص می‌شود.

بازدید وزیر علوم از ایسنا

دکتر محمد فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نحوه ادامه فعالیت پردیس‌ها در وزارت علوم در حال مطالعه و بررسی است، افزود: قرار است این موضوع وارد مباحث شورای گسترش وزارت علوم شود و ظرف یک تا دو ماه آینده نحوه فعالیت این پردیس‌ها قطعی می‌شود.

وی درمورد تغییراتی که در نحوه فعالیت پردیس‌های خودگردان اعمال خواهد شد،توضیح داد: ماهیت پردیس‌ها این بود که در قالب بین‌الملل فعالیت کنند،تعدادی از پردیس‌ها به همان شکل به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تعدادی دیگر یا تغییر ماهیت می‌دهند یا در مجموعه اصلی ادغام می‌شوند.البته این تغییرات هنوز به صورت قطعی مشخص نیست.