تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پی بازماندن بهداد سلیمی از کسب مدال طلای المپیک ریو به دلیل ناداوری مغرضانه، در پیامی از این دانشجوی دانشگاه آزاد دلجویی کرد.