دبیر کمیته کنترل و پیشگیری از ایدز اظهار داشت: در سال‌های اخیر شمار مبتلایان به ایدز رشد صعودی داشته است.