گودرز صادقی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با مصوبه هیات امنای دانشگاه، دانشکده نمین دانشگاه محقق اردبیلی به پردیس سبلان ارتقا یافت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، گودرز صادقی گفت: پیشنهاد ارتقای دانشکده فناوری‌های نوین نمین در جلسه هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی مطرح شد و پس از بررسی‌های کافی، مقرر شد در فاز اول نسبت به تاسیس دانشکده‌های مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات و مهندسی مواد و نانوفناوری به عنوان پردیس سبلان دانشگاه محقق اردبیلی با حفظ ردیف اعتباری مربوط در چارچوب برنامه راهبردی اقدام شود.

وی افزود: پردیس سبلان دانشگاه محقق اردبیلی مستقر در شهرستان نمین هم‌اکنون دارای سه دانشکده فناوری‌های نوین، مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات و مهندسی مواد و نانوفناوری می‌باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: دانشکده کشاورزی مغان نیز برای ارتقا به پردیس مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات مربوط به دانشکده‌ها و گروه‌های پیشنهادی در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.