سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان گفت: دریافت حق الزحمه بازرسان و کارشناسان در هنگام نظارت از خوابگاه‌داران غیردولتی تخلف است.

سیدفردین تقی زاده معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هزینه‌های مربوط به صدور مجوز گفت: طبق برگزاری جلسه با ۳۱ رییس شورای نظارت و ارزیابی استان‌ها و دانشگاه‌ها، مقرر شد؛ فقط هزینه‌ جزئی مربوط به بازرسی، نظارت و هزینه‌های تمام شده در هنگام صدور مجوز از خوابگاه‌داران اخذ شود.
وی ادامه داد: در واقع این هزینه برای نظارت‌های مستمر، دوره‌ای و هزینه های کارشناسی است و حداقل و حداکثر آن بستگی به شرایط شهرستان و وضعیت خوابگاه دارد.
تقی زاده بیان کرد: هرچند که در گذشته بابت صدور مجوز از سوی صندوق رفاه دانشجویی، هزینه ای دریافت نمی شد اما به نسبت، نظارت‌های خوبی هم از خوابگاه‌های غیردولتی صورت نمی گرفت به همین دلیل بعد از واگذاری صدور مجوزها به شوراهای نظارت و ارزیابی برای بررسی های دوره ای کارشناسان هزینه جزئی دریافت می شود.
وی افزود: در واقع نظارت‌های مستمر، بررسی شاخص های مدنظر از سوی بخش خصوصی هزینه دارد که براساس سرانه هرخوابگاه اخذ می شود.
معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان درباره دریافت حق الزحمه از خوابگاه داران درهنگام نظارت تاکید کرد: هزینه‌های مربوط به صدور مجوز و بازدیدهای دوره ای درابتدای کار از سوی شورای نظارت و ارزیابی مشخص و در حسابی با امضای معاونان دانشجویی، رییس شورای یکی از دانشگاههای ناظر یا یکی از اعضا نگهداری می شود و جز آن هیچ حق نظارتی نداریم.
به گفته وی، اگر هرکدام از کارشناسان و بازرسان درهنگام مراجعه جهت نظارت از خوابگاه‌داران تقاضای حق الزحمه کنند، تخلف است و در صورت مشاهده با آنها برخورد می شود.