سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مدل افزایش شهریه‌های این دانشگاه در نوبت شبانه اظهار کرد: این افزایش شهریه براساس تورم صورت می‌گیرد.

دانشگاه فردوسی

دکتر محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه میزان شهریه‌های نوبت شبانه براساس نرخ تورم ۱۲ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: حداکثر این افزایش شهریه ۱۲ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: علت اینکه شهریه گروه علوم انسانی با سایر گروه‌های تحصیلی متفاوت است، آن است که در این گروه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی ارایه نمی‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه فردوسی پذیرای دو نوع دانشجوی شهریه‌پرداز و غیرشهریه‌پرداز است. ما هیچ کمکی از دولت برای دانشجویان شهریه‌پرداز دریافت نمی‌کنیم و حتی برای این میزان پذیرش دانشجو و تامین زیرساخت‌های آموزشی آنان دولت به ما اضافه بر بودجه کمکی نمی‌کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: در حقیقت بودجه دانشگاه به صورت سرانه‌ای و به ازای هر دانشجو بسته می‌شود و ما نمی‌توانیم از زیرساخت‌های دانشگاه برای دانشجویان شهریه‌پرداز استفاده کنیم. تنها امکان ما استفاده از فضاهای آموزشی برای این دانشجویان است و ممکن است برخی تجهیزات نیز اضافه شود.