خودکشی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه آموزش پیشگیری از رفتارهای خودکشی را برای کارشناسان مرکز مشاوره این دانشگاه برگزار کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، کارگاه آموزش پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان ویژه کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

کارگاهی در خصوص پیشگیری از رفتارهای خودکشی و به سفارش و تاکید معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور دکتر قهاری اجرا شده و به مصاحبه بالینی و ارزیابی افکار خودکشی و ارائه راهکارهای درمانی اختصاص یافت.