سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان از تولید ۲۸۰ تن بذر پرورشی گندم و جو در بروجرد خبر داد.

گندم

دکتر طهماسب حسین‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروزه به تدریج و با افزایش آگاهی در مورد امور به‌زراعی و به‌نژادی و نیز افزایش مراودات سازمان‌های تحقیقاتی ایرانی با طرف‌های خارجی ازجمله موسسه ایکاردا، کیفیت ارقام مختلف گندم و جو رو به بهبود گذاشته است.

وی افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دارای بخشی به نام اصلاح بذر است که در این راستا کار می‌کند و اهدافی نظیر پتانسیل‌یابی کشت محصولات زراعی و باغی در استان، معرفی ارقام اصلاح شده جدید و برتر برای مناطق مختلف آن را پیگیری می‌کند.

حسین‌پور ادامه داد: همچنین با مطالعه در زمینه خسارت‌های ناشی از تنش‌های زنده و غیرزنده به گونه‌های گیاهی مختلف و حل مسائل زراعی، فیزیولوژیکی این گونه‌ها و… اجرای طرح‌های مشترکی با سایر بخش‌ها و واحدهای تحقیقاتی را برنامه‌ریزی و دنبال می‌کند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، از تولید ۲۸۰ تن بذر اصلاح شده گندم و جو در بروجرد خبر داد و افزود: این ارقام شامل گندم و جو آبی و دیم هستند که در تحقیقات بذری تولید شده‌اند.

وی تصریح کرد: گندم دیم تولیدی شامل آذر دو، باران، تکاب و اوحدی است و پیشگام، میهن، سیروان و حیدری جز گندم‌های آبی تولید شده ما هستند. برای جو نیز رقم‌های بهمن و نیمروز را داریم که جزو ارقام آبی محسوب می‌شوند.

حسین‌پور یادآور شد: گندم‌های تولید شده پس از طی مراحل پروسسینگ و بوجاری بین کشاورزان جهت تولید انبوه توزیع خواهد شد. رقم‌های حیدری، باران و تکاب برای اولین بار در استان تولید شده‌اند.