سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – طرح «بهینه‌سازی کالوس‌زایی و بررسی ناهمگنی ژنتیکی توت‌ فرنگی کلونی کردستان» و «باززایی مستقیم توت فرنگی کلونی کردستان» به همت محققان جهاد دانشگاهی انجام شد.

توت فرنگی

مهدی ورمزیار مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی واحد کردستان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این تحقیق در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۹۳ و ۹۴ به منظور بهینه‌سازی کالوس‌زایی و بررسی ناهمگنی ژنتیکی توت‌فرنگی کلونی کردستان در مناطق جغرافیایی سنندج، مریوان و کامیاران در محیط کشت پایه MS تحت تاثیر ترکیبات تنظیم کننده رشد مختلف صورت گرفت.

وی همچنین به مقاله «باززایی مستقیم توت فرنگی کلونی کردستان» نیز اشاره کرد و افزود: پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد کردستان به منظور بررسی باززایی مستقیم توت فرنگی کلونی کردستان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۹۴، در دو فاکتور ۱- ترکیبات هورمونی مختلف و ۲- فاکتور کلون‌های جمع آوری شده از سه منطقه سنندج، کامیاران و مریوان مورد ارزیابی قرار دادند.

ورمزیار عنوان کرد: تفاوت معنی‌دار مشاهده شده بین نمونه‌های جمع‌آوری شده از مناطق سنندج، کامیاران و مریوان از باززایی مستقیم حکایت از تنوع و عدم یکنواختی ژنتیکی کلونی کردستان دارد.   

مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی واحد کردستان یادآور شد: در این مقالات حمیدرضا مجردی، رئیس جهاددانشگاهی کردستان، بهزاد خاطری، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، عزت کرمی و رضا ذاکری همکاری داشته‌اند.

وی همچنین از اعلام فراخوان دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و نباتات ایران در بهمن ماه ۹۴ خبر داد و بیان کرد: این کنگره از ۹ تا ۱۱ شهریور ماه در دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.