سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از کمیسیون انرژی و وزارت نفت جهت بررسی چگونگی جذب دانشجویان خبر داد.

دانشگاه صنعت نفت

فریدون حسنوند در گفت وگو با ایسنا با اشاره به حضور نمایندگان دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در جلسه‌کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیته‌ای تشکیل شده تا با توجه به نگاه مثبتی که وزیر نفت در خصوص جذب این دانشجویان دارد، نسبت به چگونگی جذب آنها بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

نماینده اندیمشک ضمن تشریح بررسی‌های کمیسیون انرژی در رابطه با جذب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت گفت: هنگام تجمع این دانشجویان مقابل مجلس، با آنها صحبت داشتم و پس از آن ۷ نفر از این دانشجویان در جلسه کمیسیون که به ریاست آقای امیری خامکانی نایب رئیس اول کمیسیون برگزار شد، حاضر شده و مسائل خود را مطرح کردند.

وی افزود: پس از آن نیز کمیته‌ای متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون انژری و معاون پشتیبانی و نیروی انسانی وزارت نیروی انسانی  وزارت نفت و همچنین مشاور وزیر مسئول  پیگیری موضوع شدند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در جریان روند پیگیری موضوع، در جلسه روز سه شنبه کمیسیون بار دیگر این مساله مطرح و مورد بحث قرار گرفت که این دانشجویان بر اساس قول و تعهدی که به آنها داده شده بود وارد این دانشگاه شده‌اند لذا آقای زنگنه – وزیر نفت – هم بیان کرد که با نگاه مثبت برای جذب این افراد اقدام خواهد کرد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین بحث چگونگی جذب این دانشجویان در کمیته مذکور بررسی خواهد شد.