سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی از ادغام معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه خبر داد.

دانشگاه فردوسی

دکتر کامران داوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت این اقدام اظهار کرد: ضرورت اصلی ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی این است که در ساختار وزارت علوم دانشگاه‌هایی مانند فردوسی نباید بیشتر از ۵ معاونت داشته باشند.

وی ادامه داد: مسؤولان دانشگاه فردوسی پس از بررسی‌های مختلف به این نتیجه رسیدند ادغام این دو معاونت بهتر از سایر معاونت‌هاست. البته نظرات زیادی در این خصوص عنوان شده و به عنوان نمونه پیشنهاد ادغام معاونت طرح و برنامه با معاونت اداری و مالی دانشگاه نیز ارائه شده بود.

معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: مسلما با این ادغام کارها سنگین‌تر خواهد شد؛ اما استراتژی ما این است که با برون‌سپاری فعالیت‌های دانشجویی به طریقی مناسب و با شیب صحیح، حوزه دانشجویی درگیری‌های کمتری برای دانشگاه داشته باشد و فرصت بیشتری برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تغییر ساختار تائید شده و پیشنهاد آن به تائید هیات امنای دانشگاه نیز رسیده است و در حال تغییر ساختار هستیم.