سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس پارک علم و فناوری زنجان گفت: با توجه به ظرفیت‌های بزرگی که پارک علم و فناوری استان دارد، همگی باید از این حوزه حمایت کرده و کمک کنیم از مهجور بودن خارج شود.

پارک علم و فناوری

مجتبی شهیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه باید هسته مرکزی علمی استان را که همان پارک‌های علم و فناوری است، دریابیم، تصریح کرد: از نظر افزایش جمعیت و تعداد شرکت‌های فعال در این پارک، این مرکز قابلیت و ظرفیت پذیرش این موضوع را دارد.

وی ادامه داد: از همه ارگان‌هایی که به نوعی می‌توانند در پیشرفت این پارک سهیم باشند، در خواست می‌شود تا حمایت‌های خود را از این پارک بیشتر کنند.

شهیدی با تاکید بر اینکه پارک علم و فناوری استان زنجان پتاسیل‌های بسیار خوبی را برای پیشرفت دارد، خاطرنشان کرد: کارآفرینی در بین جوانان که امروزه از بحث‌های مهم کشور نیز محسوب می‌شود، از جمله مباحثی است که در این پارک به خوبی محقق شده و باز هم با توجه به قدرت و ظرفیت علمی این مرکز می‌توان برای عده بسیار زیادی کارآفرینی را انجام داد.

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان افزود: با افزایش فضای فیزیکی و تخصیص بودجه بیشتر می‌توان تعداد شرکت‌های فعال در پارک علم و فناوری استان را از بیش از ۵۰ شرکت به حدود ۲۰۰ شرکت نیز رساند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا با نظارت‌های بیشتر بر محصولات تولیدشده در شرکت‌های مستقر در این مرکز، محصولات علاوه بر حفظ فناور بودن‌شان تبدیل به نوآوری شده و مورد استفاده قرار گیرند.