غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه یزد گفت: سلف جدید این دانشگاه در دست ساخت است که اوایل سال تحصیلی جدید این مرکز راه اندازی خواهد شد.

علی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سلف جدید دانشگاه یزد خدمات مربوط به غذای آزاد و غذای دانشجویی را به دانشجویان ارائه خواهد شد.

وی افزود: با راه اندازی این ساختمان بخشی از فعالیت های مربوط به تغذیه در این ساختمان تجمیع خواهند شد.

معاون دانشجویی دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: در خصوص استفاده از غذای آزاد بخشی از مبلغ این نوع غذاها به صورت یارانه به دانشجویان تعلق می گیرد و بخشی از مبلغ غذا را نیز خود دانشجو باید پرداخت کند.