سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس صندوق رفاه دانشجویان از ورود بخش خصوصی به بحث تغذیه دانشجویی خبر داد.

یزدان مهر

مهندس ذوالفقار یزدان‌مهر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از اهداف صندوق رفاه دانشجویان ارتقای کیفیت و تنوع مواد غذایی دانشجویان است، اظهار کرد: برای این هدف بودجه‌ای نیز در نظر گرفته شده  و در شرایطی که بودجه مورد نیاز دانشگاه‌ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان است و میزان بودجه‌ای که دولت به این موضوع اختصاص داده ۴۴۰ میلیارد تومان است (مستقیماً به دانشگاه‌ها داده شده)، اما امسال در راستای ارتقای کیفیت، از سوی صندوق رفاه بودجه‌ای در نظر گرفته شده و به دانشگاه‌ها اعلام شده است که سلف‌سرویس‌ها و آشپزخانه خود را از حالت سنتی به صنعتی تبدیل کنند.

وی از تاسیس فودکورت در برخی از دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: در برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه صنعتی شریف فودکورت تاسیس شده که مورد حمایت صندوق رفاه دانشجویان است. از طرف دیگر صندوق رفاه دانشجویان اعتباری را به  صورت یارانه به دانشگاه‌ها اعطا می‌کند تا دانشگاه‌ها زیرساخت‌های خود را اصلاح کنند و آماده شوند تا برندهای مختلف بتوانند در داخل دانشگاه‌ها غذا عرضه کنند.

رییس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: تاکنون نیز برندهای غذایی مختلف وارد فضای دانشگاه‌های تبریز و اصفهان شده‌اند. در این راستا دانشگاه‌ها مبلغی را به عنوان یارانه اعطا می‌کنند تا چنانچه دانشجو مایل است، از برندهای دیگر در فضای دانشگاه استفاده کند.

یزدان‌مهر در پایان اظهار کرد: این اقدام باعث می‌شود علاوه بر کاهش فشار به سلف سرویس‌ها، کیفیت غذا افزایش پیدا کند و دانشجو  از غذایی که علاقه دارد و از کیفیت خوبی هم برخوردار است، استفاده کند.