صبح دیروز محمد رضا مخبر دزفولی ، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در خبرگزاری ایسنا از بخش های مختلف آن بازدید کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند