خوابگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه یزد گفت: بازسازی خوابگاه های این دانشگاه آغاز شده و برنامه داریم خوابگاه های سطح سه را به سطح دو ارتقا دهیم.

علی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازسازی خوابگاه های دانشگاه یزد در ۴۰ درصد خوابگاه های پسرانه و ۳۰ درصد خوابگاه های دخترانه آغاز شده و تا آغاز سال تحصیلی تعمیرات و بهسازی این ساختمان ها به پایان می رسد.

وی با اشاره به رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی توسط وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویان افزود: طبق این رتبه بندی خوابگاه های دانشگاه یزد در سه سطح یک، دو و سه قرار گرفتند.

معاون دانشجویی دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: برنامه داریم خوابگاه های سطح سه این دانشگاه را به سطح دو و خوابگاه های سطح دو را به سطح یک ارتقا دهیم.

مروتی تاکید کرد: دانشگاه یزد با وجود ۶ هزار تخت ظرفیت خوابگاهی یکی از بزرگترین پردیس های خوابگاهی کشور را به خود اختصاص داده است.