سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور عالی سازمان سنجش از ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های مختلف گروه های آزمایشی پنج گانه آزمون سراسری سال ۹۵ خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت : ظرفیت پذیرش دانشجو در مجموع ۷۵۰ هزار ۶۲۹ نفر است که بیشترین میزان به دانشگاه پیام نور و علوم انسانی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: از تعداد ۸۶۴ هزار و ۳۷ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۵ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۸۲ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بوده اند که از این تعداد ۴۶۰ هزار و ۷۶۸ نفر زن و ۳۱۲ هزار و ۱۹۶ نفر مرد هستند. در واقع ۸۹٫۸۴ درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۱۰٫۱۶ درصد داوطلبان غایب بوده اند.

توکلی ظرفیت دوره های آموزشی مختلف را به ترتیب از بیشترین به کمترین طبقه بندی کرد و بیان داشت: ۳۷۸ هزار و ۲۳۰ نفر در دانشگاه پیام نور، ۱۹۷ هزار و ۴۳۰ نفر در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، ۱۲۹ هزار و ۵۱۶ نفر در دوره روزانه، ۲۹ هزار و ۱۵۹ نفر در دوره شبانه، ۳ هزار و ۵۸۴ نفر در پردیس خودگردان، ۱ هزار و ۵۶۰ نفر در دوره مجازی غیرانتفاعی، ۱ هزار و ۴۴۰ نفر مجازی دانشگاه های دولتی، ۳۰۰ نفر در نیمه حضوری و ۵۰۱ نفر در دوره های مشترک است.

وی تصریح کرد: بیشترین ظرفیت پذیرش به گروه علوم انسانی با تعداد ۲۹۸ هزار و ۹۴۷نفر و گروه علوم ریاضی و فنی با تعداد۲۵۳ هزار و ۴۲ نفر اختصاص دارد.

توکلی یادآور شد :ظرفیت پذیرش در گروه علوم تجربی ۱۵۵ هزار و۶۷۹ نفر، در گروه زبان های خارجی ۲۳ هزار و ۱۹ نفر و در گروه هنر ۱۹ هزار و ۸۵۲ نفر است.