شورای صنفی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – اعضای خانه نشریات دانشجویان کشور با برگزاری انتخابات خانه نشریات مشخص شدند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر،  انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد که در پایان رای گیری از هر یک از مناطق دهگانه دو نفر به عنوان اعضای خانه نشریات به مدت یکسال انتخاب شدند.

اعضای منتخب این انتخابات نقش مشورتی و کمک به تهیه دستورالعمل و آیین نامه های نشریات را بر عهده دارند.

بر اساس نتایج این انتخابات در  منطقه البرز مرکزی: زهرا نعمتی و محمد طاهردهقان،  منطقه شمال شرق: علی مشکوری و حبیب قادری، منطقه مرکزی: محمد بهرامی و وحید پیراسته،  منطقه جنوب غرب: آناهیتا سمریان و علی علی یاری ، منطقه جنوب شرق: امین اله ریگی و سعید افخمی انتخاب شدند.

همچنین در  منطقه غرب: سهراب سکینه پور و امین پورپژمان،  منطقه شمال : فاطمه حیدری و نیلوفر طلایی، منطقه شمال غرب سعید جعفری و حسین سعیدی،  منطقه تهران کورش دست پاک و داود پیرانی انتخاب شدند.