آموزش پزشکی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – آموزش های مهارتی در تمامی رشته های مرتبط با سلامت طراحی شده و پس از اعتباربخشی از مهرماه در کلان مناطق آمایشی کشور ارائه می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی – معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست «دانشگاه و ماموریت گرایی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: آموزش های مهارتی متناسب با نیازهای نظام سلامت ساماندهی می شود.

وی با اشاره به واسپاری اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به مناطق آمایشی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیروهای حدواسط) طی تفاهم نامه ای به منطقه ۳ آمایشی واسپاری شده و در سطح ملی در دست اجرا قرار دارد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: در مورد آموزش مهارتی کار وسیعی در کلیه رشته های مرتبط با سلامت طراحی شده و از مهرماه در کلان مناطق آمایشی کشور ارائه می شود.

وی افزود: این کار پس از اعتباربخشی مراکز متکفل این دوره ها و متناسب با نیازهای مرتبط با حوزه سلامت توسعه خواهد یافت.