علاوه بر اعلام نفرات برتر، امشب نتایج تمامی داوطلبان روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.