نوجوانان آمریکاییسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – گروهی از نوجوانان شیعه کشورآمریکا با حضور در مرکز اسلامی زبان انگلیسی کوثر حوزه علوم اسلامی فاطمی از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شدند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، این گروه از مسلمانان آمریکایی با هدف جذب مسلمان و ترویج فرهنگ تشیع اقدام به تشکیل مرکز اسلامی- فرهنگی در ایالات متحده آمریکا کرده اند و برای آشنایی بیشتر نوجوانان با معارف شیعی، گروهی را با اهداف آموزشی و فرهنگی به ایران اعزام کردند.

حوزه علوم اسلامی فاطمی در راستای اهداف خود با این مرکز اسلامی و فرهنگی همکاری هایی دارد که در این سفر دوره هایی را با موضوع رفع شبهات در حوزه حقوق زنان، تدبر در قرآن و بیان نقش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضرت زهرا(س) برگزار شد.

مرکز اسلامی زبان انگلیسی کوثر وابسته به حوزه علوم اسلامی فاطمی با هدف تربیت مبلغ اسلامی مسلط به زبان انگلیسی از میان دانش آموختگان و معرفت جویان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تشکیل شده است.