سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس پارک علم و فناوری استان زنجان گفت: داشتن ایده‌های نو و طرح‌هایی که منجر به تولید محصولات کاربردی به ویژه در میان مردم شود مهم‌ترین ملاک برای قبول تقاضای یک فرد برای ایجاد یک شرکت دانش‌بنیان است.

شرکت های دانش بنیان

مجتبی شهیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه اولویت برای قبول تقاضاها برای ایجاد یک شرکت در پارک علم و فناوری طرح‌هایی است که به تولید محصول منجر شود، تصریح کرد: محصولی که توسط یک شرکت دانش‌بنیان تولید می‌شود، در درجه اول باید بازار وسیعی داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی که گفته می‌شود یک محصول باید بازار وسیعی داشته باشد، منظور فقط کسب در آمد و درآمدزایی برای فرد نیست، بلکه محصولی است که برای مردم اهمیت داشته باشد و در زندگی قشر بزرگی از مردم بتوان از این محصول استفاده کرد.

رییس پارک علم و فناوری زنجان با تاکید بر اینکه یکی از وظایف مهم در حوزه ریاست پارک علم و فناوری این است که بتواند باری را از دوش دولت برداشته و انجام برخی از کارها را به بخش خصوصی واگذار کند، اظهار کرد: ما به نوعی امانتدار دولت در استفاده بهینه از سرمایه هستیم که به پارک‌های علم و فناوری تعلق گرفته است.

شهیدی با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی و اشتغال‌زایی در بین جوانان مهم‌ترین وظیفه برای پارک علم و فناوری است، خاطرنشان کرد: دولت انتظاراتی از شرکت‌هایی که در پارک علم و فناوری فعالیت می‌کنند را دارد و این انتظار برای دستگیری از جامعه هم که شده باید توسط شرکت‌های دانش‌بنیان برآورده شود.