دانشگاه ارومیه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه ارومیه گفت: درحال تدوین درس کارآفرینی برای تمامی رشته های مقاطع کارشناسی این دانشگاه هستیم.

اسماعیل آین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه داریم درس کارآفرینی را برای تمامی رشته های این دانشگاه در مقطع کارشناسی تدوین کنیم و از مهرماه سال جاری این درس در تمامی دانشکده ها تدریس شود.

وی افزود: درس کارآفرینی سه واحد است که متناسب با هر دانشکده تدوین خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه ارومیه خاطرنشان کرد: دانشکده های این دانشگاه باید درس کارآفرینی را متناسب با رشته های موجود در دانشکده تدوین کنند.

آین تاکید کرد: تاکنون یک دانشکده دانشگاه برنامه درسی کارآفرینی را به معاونت آموزشی ارائه کرده و مابقی دانشکده ها نیز باید تا پایان مردادماه برنامه درسی کارآفرینی خود را به این معاونت ارائه کنند.