علوم تحقیقات سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه پیتشتی رومانی با هدف گسترش همکاری های علمی، فرهنگی و دانشگاهی تفاهم نامه امضاء کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه باهدف گسترش همکاری های علمی و فرهنگی مانند آموزش، پژوهش، تبادل پژوهشگران و اعضای هیات علمی  و ارتقاء علمی کارکنان صورت می گیرد.

همچنین فعالیت های مشترک علمی و فرهنگی، برنامه های تحقیقاتی مشترک، ایجاد فرصت های مطالعاتی اساتید، شرکت در سمینار ها و جلسات علمی و تبادل نشریات و مطالب علمی از دیگر اهداف مدنظر این تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه است.

دانشگاه پیتشتی رومانی دارای پیشینه پژوهشی غنی در زمینه های علمی متعددی از جمله پژوهش های هسته ای است و هدف از انعقاد تفاهم نامه حاضر امکان سنجی مبادله موافقت نامه های جداگانه در ارتباط با پژوهش های علمی است.

اجرای این تفاهم نامه در واحد علوم و تحقیقات به مرکز فیزیک ارجاع شده است.