دانشگاه تهران سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران طی حکمی معاون اداری و مالی این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سعید یزدانی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی که پیش از این ریاست دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران را به عهده داشت به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه ‌تهران منصوب شد.

پیش از این سیدحسین گلدانساز معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران را برعهده داشت.