سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال جزئیات آتش سوزی در محوطه این واحد دانشگاهی در ظهر امروز را اعلام کرد.

علیرضا بدرنژاد در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد:‌ آتش سوزی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در محوطه‌ای که علف های هرز آن به منظور بتن ریزی و ساخت و ساز محوطه‌های جدید جمع آوری شده بود، اتفاق افتاده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در پایان تصریح کرد: خوشبختانه این آتش سوزی در مدت زمان کمتر از ۱۰ دقیقه مهار شد و بجز آتش سوزی جزئی چند درخت، خسارت دیگری به همراه نداشته است.