سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران -ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی را ابلاغ کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا، محمد فرهادی آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی را که با ۹ ماده و ۶۵ تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، برای اجرا از اول مهرماه ۱۳۹۵ ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، بررسی و تعیین امتیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی در هر موسسه از طریق کمیسیون فرهنگی با ترکیب رئیس موسسه یا عنوان رئیس کمیسیون، رئیس نهاد در موسسه (در موسسه های فاقد نهاد، نمانیده نهاد استان)، معاون فرهنگی یا دانشجویی – فرهنگی، معاون آموزشی یا پژوهشی و یک نفر از اعضای هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب موسسه انجام می شود.
همچنین اعضای این کمیسیون در نخستین جلسه، آیین نامه داخلی را در چارچوب مقررات و ضوابط کلی وزارتین تدوین می کنند که آیین نامه شامل نحوه تشکیل جلسه ها، شیوه رای گیری، تعیین حد نصاب اعضای حاضر برای تشکیل جلسه، رای گیری و غیره است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها از سوی وزیر علوم ابلاغ شده و از مهر ماه اجرایی خواهد شد.