اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – نشست رصد تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به منظور ارائه گزارش ماموریت های ویژه مناطق آمایشی در روزهای ۱۹ و ۲۰ مرداد برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر،  نشست رصد تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با سخنرانی سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت و باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت صبح روز سه شنبه ۱۹ مرداد کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز می کند.

گزارش ماموریت های ویژه واسپاری شده مناطق ۱۰ گانه در این نشست ارائه می شود و سرپرست هر منطقه آمایشی ضمن معرفی ماموریت های ویژه هر منطقه به ارائه گزارش مبسوط یکی از این ماموریت ها (به انتخاب کلان منطقه) خواهد پرداخت.

در روز دوم این نشست، پانل هایی با عناوین «بسته های محتوا محور و فرایند محور»،  «بسته های خروجی محور و زمینه ای» و «بسته های نظارت و ارزیابی محور» برگزار می شود.

در پانل بسته های محتوا محور و فرایند محور گزارش روند تحقق بسته های «آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی»، «توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت»، «بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی»، «توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی»، «آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، ‌تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها»، «توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی» ارائه می شود.

پانل بسته های خروجی محور و زمینه ای به ارائه گزارش روند تحقق بسته های «آموزش پاسخگو و عدالت محور»، «اعتلای اخلاق حرفه ای» و «حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم» می پردازد.

پانل نظارت و ارزیابی محور نیز گزارش روند تحقق بسته های «اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی»، «ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی» و «برنامه پایش بسته های تحولی» را مورد بررسی قرار می دهد.