سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پشتیبانی دانشگاه تربیت مدرس گفت: به زودی بنیاد خیرین در این دانشگاه افتتاح می‌شود تا با استفاده از کمک های مالی آن بخشی از نیازهای دانشجویان و استادان برآورده شود.
محسن محمد زاده معاون پشتیبانی و نیروی انسانی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه این دانشگاه در حال توسعه است؛ گفت: برای پیشرفت و گسترش دانشگاه نیازمند تامین بودجه هستیم.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس افزود: به زودی بنیاد خیرین در این دانشگاه افتتاح می شود تا کمک های مالی این بنیاد بخشی از نیازهای دانشجویان و استادان را برآورده کند.
محمدزاده تصریح کرد: با توجه به تمایل افراد به امر خیر، بهترین فرصت را فراهم کردیم تا خیرین بتوانند در آموزش عالی که از پایه های اصلی پیشرفت کشور محسوب می‌شود فعالیت کنند.
وی ادامه داد: قصد داریم تا برای فراهم آوردن مراکز مطالعاتی مختلف مانند کتابخانه و تامین مخارج دانشجو و هم چنین کارهای تحقیقاتی مختلف از خیرین کمک بگیریم.
محمدزاده یادآور شد: با افتتاح این بنیاد خیریه موقوفات سازمان دهی پیدا کرده و به زودی در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرند.